Ysgol Iach

Polisi ar fwyta'n iach

Caniateir i’r plant ddod a ffrwyth i’w fwyta yn ystod amseroedd chwarae neu i prynu un gan yr ysgol am gost o £1.00 yr wythnos. Gwneir hynny er mwyn annog plant i fwyta byrbrydau iach.

Mae gan blant y Cyfnod Sylfaen hawl i dderbyn llefrith yn rhad ac am ddim bob dydd.

Ein gardd heddwch er mwyn i'r plant gael lle i ymlacio.


Cysylltwch

Pennaeth
Mrs Eirian Bradley‐Roberts B.A., M.Ed.

Ysgol Santes Helen,
Twtil,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1PS

(01286) 674856

Eirian.Bradley-Roberts@santeshelen.ysgoliongwynedd.cymru

Llywodraethwyr

clercsanteshelen@gmail.com