Pwy Ydi Pwy

Cyfnod Sylfaen

BLWYDDYN: Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2

OEDRAN Y PLANT: 3-7

ATHRAWON / CYMHORTHYDDION:
Mrs E. Bradley-Roberts *
Mrs Meinir Higgins *
Mrs J. Andrews
Mrs Brenda Parry

Disgyblion Iau

BLWYDDYN: 4, 5, 6

CYFNOD ALLWEDDOL: 2

OEDRAN Y PLANT: 8-11

ATHRAWES / CYMHORTHYDD:
Miss S. Jones*
Mrs Sharon Thomas

* Athrawon

Cysylltwch

Pennaeth
Mrs Eirian Bradley‐Roberts B.A., M.Ed.

Ysgol Santes Helen,
Twtil,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1PS

(01286) 674856

Eirian.Bradley-Roberts@santeshelen.ysgoliongwynedd.cymru

Llywodraethwyr

clercsanteshelen@gmail.com