Llywodraethwyr

Corff Llywodraethol Ysgol Santes Helen

Cadeirydd: Mr Antonio Dos Remedios

Is-Gadeirydd: Cynghorydd Maria Sarnacki

Clerc: Mrs Brenda Parry

Llywodraethwyr Sylfaen
Mr Antonio dos Remedios
Mr Patrick Coyne
Mrs Julie Andrews
Mrs Helen Thomas

Pennaeth: Mrs Eirian Bradley-Roberts

Cynrychioli’r Rhieni: Mrs Julie Horan

Cynrychioli’r Athrawon: Miss Sian Jones

Aelodau’r Awdurdod Lleol: Cynghorydd Maria Sarnacki

Aelod o'r gymuned: Mrs Sian Thomas

Staff Ategol: Mrs Sharon Thomas

Llywodraethwr dynodedig sy'n gyfrifol am amddiffyn plant- Julie Andrews.
Swyddog Amddiffyn Plant dynodedig yr ysgol yw'r Pennaeth Mrs Eirian Bradley-Roberts.
Mae'r ysgol yn gweithredu gofynion statudol mewn perthynas ag Amddiffyn Plant. Bydd yr ysgol yn cyfeirio achosion at y Gwasanaethau Cymdeithasol / Heddlu lle bo angen ac ar y cyd â Pholisi Amddiffyn Plant yr ysgol.

Cysylltwch

Pennaeth
Mrs Eirian Bradley‐Roberts B.A., M.Ed.

Ysgol Santes Helen,
Twtil,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1PS

(01286) 674856

Eirian.Bradley-Roberts@santeshelen.ysgoliongwynedd.cymru

Llywodraethwyr

clercsanteshelen@gmail.com