Yr Eglwys a'r Plwyf

  • 060923-capel-allan
  • 060923-capel-mewn

Plwyf Dewi Sant a Santes Helen
Offeiriad- Y Tad Adrian Morrin.


Cyfeiriad yr Eglwys:

Eglwys Dewi Sant a Santes Helen,
Stryd Dwyrain Twtil,
Caernarfon.

Amser yr Offeren- 6 o’r gloch bob nos Sadwrn.

 


 

Mae’r Tad Adrian Morrin hefyd yn Offeiriad
Plwyf Ein Harglwyddes a Sant Iago, Bangor.


Cyfeiriad yr Eglwys:

Eglwys Ein Harglwyddes a Sant Iago,
Ffordd Caergybi,
Bangor Uchaf.

Amseroedd yr Offeren:

  1. Dydd Sul 10 o’r gloch y bore.
  2. Dydd Sul 5 o’r gloch y pnawn.

Manylion cyswllt Y Tad Adrian Morrin
Ffon: 01248 370421
Ffon symudol: 07795 030357
e-bost: bangorcatholicchurch@btinternet.com

 

  • 060923-plant-esgob-1
  • 060923-plant-esgob-2

 

Cysylltwch

Pennaeth
Mrs Eirian Bradley‐Roberts B.A., M.Ed.

Ysgol Santes Helen,
Twtil,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1PS

(01286) 674856

Eirian.Bradley-Roberts@santeshelen.ysgoliongwynedd.cymru

Llywodraethwyr

clercsanteshelen@gmail.com