Clwb ar ôl ysgol

Mae clwb ar ôl ysgol i blant rhwng 3.00 a 5.30 yp sydd ar agor i bob plentyn. Staff yr ysgol sy'n rhedeg y clwb. Mae'r clwb yn codi £4 yr awr.


Cysylltwch

Pennaeth
Mrs Eirian Bradley‐Roberts B.A., M.Ed.

Ysgol Santes Helen,
Twtil,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1PS

(01286) 674856

Eirian.Bradley-Roberts@santeshelen.ysgoliongwynedd.cymru

Llywodraethwyr

clercsanteshelen@gmail.com