Cylch Meithrin Twtil

Mae yna grŵp meithrin (Cylch Meithrin) sy'n cwrdd yn yr hen Eglwys ar stryd Elinor. Gall plant o'r dosbarth meithrin fynychu'r clwb cinio am 11.00. Mae'r cylch ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor.

  • Clwb cinio: 11.00-12.30 yp
  • Sesiynau meithrin: 12.30-3.00 yp

Mae'r Cylch Meithrin wedi'i gofrestru gyda'r "Mudiad Ysgolion Meithrin" a'r CSSIW a gall gymryd tp 20 o blant o 2 oed.

Llythyr gan staff y Cylch i rieni

 

  • 060923-cylch-1
  • 060923-cylch-2
  • 060923-cylch-3
  • 060923-cylch-4

 

Cyswllt

Ebost: cylchmeithrintwtil@gmail.com

Adroddiad Diweddaraf y Cylch

Adroddiad Estyn ar Cylch Meithrin Twtil Ionawr 2020


Cysylltwch

Pennaeth
Mrs Eirian Bradley‐Roberts B.A., M.Ed.

Ysgol Santes Helen,
Twtil,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1PS

(01286) 674856

Eirian.Bradley-Roberts@santeshelen.ysgoliongwynedd.cymru

Llywodraethwyr

clercsanteshelen@gmail.com